وب سایت

وب سایت ها شاید امن ترین محل و ماندگارترین مکان برای انتشار محتوا و کسب و کار باشند.

وب سایت ها هم مانند غذاها، به چند دسته تقسیم می شوند!

وب سایت های معرفی

وب سایت های فروشگاهی

وب سایت های خبری

وب سایت های تفریحی

وب سایت های دولتی


شبکه های اجتماعی

شبکه های اجتماعی توضیحی خاصی ندارد!

جزو سبد اطلاعاتی و تفریحی خانوار است.

کمتر کسی است که دسترسی به یکی از شبکه های مجازی نداشته باشد.