باغ رستوران مکانی معمولا سرسبز و که در آن غذا ارائه و سرو می شود.