خوب، تولید محتوا چیست؟

شاید یکی از دغدغه هایی که در عصر اطلاعات برای افراد پیش می آید جواب همین سوال ساده است.که تولید محتوا چیست و کاربردهای آن کجاست؟
شاید بتوان گفت که از ابتدای تمدن انسانی، انسان اقدام به تولید محتوا می کرده( حال اینکه از ابتدا به چگونه بوده است مقوله ای است که در این مقاله نمی کند) پس تولید محتوا یک بحث جدید نیست؛
اما تولید محتوا مبحثی است که به تازگی رشد چشمگیری درکشور ما داشته است.
“تولید محتوا” کمک می کند تا مخاطب،  از خدمات و محصولات ما اطلاعات مفیدی دریافت کند. پس به نحوی با “اطلاع رسانی” هم خانواده است.
باید در مورد محتوا بررسی گردد که مسئله و نیاز بازارهدف ما چیست؛ بعد از آنکه این موارد مشخص شد نوبت به پلان محتوایی و سرانجام، اقدام به تولید یک محتوا است.
کلمه “تولیدکه قبل از “محتوا” قرار می‌گیرد به معنی آفریدن است! به معنی خلق کردن است. پس تفاوت تولید محتوا و کپی محتوا را همیشه در ذهن خودتون داشته باشید تا امتیاز منفی کسب نکنید.
ویک مثال برای شفاف شدن بیشتر!
تولید محتوا یعنی اینکه ما بتوانیم مانند کسی که در یک کارخانه اقدام به تولید یک محصول می کند و آن را به بازار ارائه می دهد، ابتدا در مورد بازار هدف، اطلاعات جامع کسب کند و بعد با توجه به یک نقشه و پلتفرم اقدام به تولید آن محصول نماید.
در تولید محتوا همین اتفاق رخ می دهد.